Privredna Banka

Privredna Banka - Hrvatska banka

  • Banka

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.

Privredna Banka
Privredna Banka
F. Račkoga 6, 10000 Zagreb
Telefon 01/636-0000, telefaks 01/636-0063
VBB 2340009
MB: 3269841
Žiro račun: 2340009
Swift: PBZG HR 2X
http://www.pbz.hr

Uprava

Božo Prka – predsjednik, Ivan Gerovac, Tomislav Lazarić, Marco Capellini, Gabriele Pace, Mario Henjak, Draženko Kopljar

Nadzorni odbor

György Surányi – predsjednik, Adriano Arietti, Paolo Grandi, Anne Fossemale, Giovanni Boccolini, Massimo Pierdicchi, Massimo Malagoli

Dioničari i udio u temeljnom kapitalu (%)

1. Intesa Bci Holding International S.A. 76,59
2. Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) 20,88

Revizor

Ernst & Young d.o.o., Zagreb

Bilanca stanja

Datum stanja: 31. XII. 2008., u tisućama kuna
UKUPNO IMOVINA 64.391.562
UKUPNO OBVEZE I KAPITAL 64.391.562
UKUPNO KLASIČNE IZVANBILANČNE STAVKE 14.235.698
UKUPNO UGOVORENA VRIJEDNOST DERIVATNIH FINANCIJSKIH INSTRUMENATA 21.589.348
Dobit/gubitak tekuće godine 1.100.247
STOPA ADEKVATNOSTI KAPITALA 15,48%

Privredna banka Zagreb d. d. osnovana je 1966. godine te je pravna slijednica Banke NRH osnovane 1962.
U prosincu 1999. godine uspješno je završena privatizacija Privredne banke Zagreb d.d. Bivša Banca Commerciale Italiana (BCI) je kupnjom 66,3 posto dionica Privredne banke Zagreb d.d. postala novi većinski dioničar. Privredna banka Zagreb tako je postala sastavnicom grupacije Gruppo Intesa. Tijekom 2002. godine manjinski udio u vlasništvu PBZ-a stekla je Europska banka za obnovu i razvoj.

Privredna banka Zagreb od svog osnutka pozicionirana je u samom vrhu hrvatskog bankarstva. Nagrađena je nizom prestižnih međunarodnih, ali i domaćih nagrada za kvalitetu poslovanja. Sa svojih 18 podružnica i preko 230 poslovnica i ispostava te razvijenom mrežom banaka kćeri Privredna banka Zagreb d.d. pokriva cjelokupni teritorij Hrvatske.

Vizija PBZ: Biti kompanija koja je uzor i centar izvrsnosti u stvaranju novih vrijednosti, te pružanju permanentno visoke kvalitete u svim smjerovima svog djelovanja na dobrobit klijenata, društvene zajednice, naših dioničara i djelatnika.
Privredna banka Zagreb moderna je financijska institucija svjesna svoje uloge i ukupnog utjecaja na hrvatsko društvo. Korporativne vrijednosti koje ugrađujemo u svakodnevno poslovanje u sebi uključuju ne samo poslovni uspjeh, nego i brigu za ljude, okoliš i ukupno poboljšanje kvalitete života zajednice u kojoj djelujemo.

Banka Privredna Banka 19.9.2020

Privredna Banka